top of page
1981

1981

Testi CX P6

1981

1981

Testi GTX

1981

1981

Testi Transit

1982

1982

Testi Militar - telaio ML

1982

1982

Testi Militar con accessori

1983

1983

Testi CX

1983

1983

Testi IO

1987

1987

1987 - Testi Militar Air con sci

1987

1987

Testi Scout

1988

1988

Testi ultimi tuboni - 01

1987

1987

Testi ultimi tuboni - 02

1987

1987

Testi ultimi tuboni - 03

1981 > ... - I modelli principali

bottom of page